logo ree99 l
Information Brochure, Entrance Examination 1999
logo UORExamination Places and City Code  Agra
  21
  Guwahati
  49
  Ahmedabad
  22
  Hardwar
  50
  Aligarh
  23
  Hyderabad
  51
  Allahabad
  24
  Indore
  52
  Allahabad( Bamrauli & Cant)
  25
  Jaipur
  53
  Ambala(Cantt.)
  26
  Jalandhar
  54
  Bangalore
  27
  Jammu
  55
  Bareilly
  28
  Jamshedpur
  56
  Bhagalpur
  29
  Jhansi
  57
  Bhilai
  30
  Jodhpur
  58
  Bhopal
  31
  Kanpur
  59
  Bhubaneshwar
  32
  Kota
  60
  Bokaro
  33
  Lucknow
  61
  Calcutta
  34
  Lucknow(Kanpur Road)
  62
  Calcutta (North)
  35
  Meerut
  63
  Chandigarh
  36
  Moradabad
  64
  Chennai
  37
  Mumbai
  65
  Dehradun
  38
  Muzaffarnagar
  66
  Delhi (North)
  39
  Nagpur
  67
  Delhi (South)
  40
  Nainital
  68
  Delhi (West)
  41
  Patna
  69
  Delhi ( Trans Yamuna)
  42
  Ranchi
  70
  Durgapur
  43
  Roorkee
  71
  Faridabad
  44
  Rourkela
  72
  Gaya
  45
  Saharanpur
  73
  Ghaziabad
  46
  Thiruvananthapuram
  74
  Gorakhpur
  47
  Varanasi
  75
  Gurgaon
  48
  Vishakhapatnam
  76